Cimetrol Super

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Povolení MZD | PDF | Stáhnout

Etiketa | PDF | Stáhnout

Prospekt - Cimetrol Super | PDF | Stáhnout

Čtyřsložkový insekticidní koncentrát

cypermethrin 25%, tetramethrin 10%, PBO 20%, pyriproxyfen (růstový regulátor) 1%

Akutně působící pyrethroidní látky s metabolickou složkou a růstovým regulátorem hmyzu – přerušení procesu vývoje larev.

Pyriproxyfen má smrtící účinek v okamžiku, kdy se přeměňuje jedno nymfální stadium v druhé nebo kdy se larva mění v dospělý hmyz.

SPECIFICKY VYROBEN PRO HUBENÍ ŠTĚNIC A BLECH

Hubí širokou škálu obtížného hmyzu a skladištních škůdců (mouchy, vosy, dospělci komárů, moli a jejich larvy, švábovití, blechy, vši, pavouci, rybenky, roztoči, brouci a jejich larvy aj.).

Dávkování:
25 ml (při silném zamoření 50 ml) přípravku na 5 litrů vody 1 litr roztoku vystačí na 20 m2 ošetřovaného povrchu.

Použití:
obytné, komerční, výrobní prostory včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, zdravotnických zařízení (s výjimkou pokojů s ležícími pacienty), vojenská kasárna, potravinářské sklady apod.

Balení:
500 ml samodávkovací dóza.

Příklady škůdců, proti kterým přípravek používáme:

Štěnice domácí

Blechy

Šváb obecní

Vosy

Rybenka