Krysy

Krysa

Jméno: Krysa, Rattus rattus.
Údaje o životě:
Březost: 21-22 dní
Laktace: 3-4 týdny
Pohlavní dospělost: za 12-16 týdnů

Vzhled
Krysy mají velké uši a štíhlé tělo, ocas je delší než délka těla a hlavy dohromady. Dospělá krysa váží 100-300 g (v průměru 225 g) a její délka těla od hlavy ke kořeni ocasu je 150-220 mm. Ačkoliv je nejčastěji uváděno, že krysy jsou černé, barva jejich těla se může pohybovat od světle hnědé až k černé. Barva srsti není spolehlivým systematickým znakem. Krysy mají  mírné neofobní chování (strach z nových předmětů), jeho síla však silně závisí na charakteru lokality a vlastnostech konkrétní populace krys.

Způsob života

Krysy jsou doma jak na podlaze tak ve výškách. Dobře šplhají. Často žijí v konstrukcích střech a v půdních prostorách budov. V nepřítomnosti predátorů a konkurence zamořují celé prostory budov, včetně přízemí. Jen zřídka vyhrabávají nory.

Projevy přítomnosti krys

  • Nejspolehlivěji se zjišťují pozorováním
  • Zápach – moč krys charakteristicky páchne. Tento zápach je zvláště zřetelný při výskytu krys v uzavřeném prostoru,  nebo když se vyskytují ve velkém počtu. V průběhu času všechny krysy, zamořující určitou lokalitu,  močí na stejném místě.
  • Trus je v průměru 9 mm dlouhý, tenký, banánovitého  tvaru.
  • Krysy se zpravidla pohybují po stále stejných cestičkách, které se postupně stávají velmi zřetelné a vedou směrem pryč od vchodů do doupat.
  • Mastná srst krys zanechává zřetelné skvrny na površích, kolem nichž se krysy pravidelně pohybují. Tyto stopy po pohybu krys se liší od podobných stop, které zanechávají jiné druhy hlodavců tím, že jsou často přerušené, jakoby zlomené. Je to , důsledek jejich velké pohyblivosti.
  • Škoda – nejjasnějším důkazem přítomnosti hlodavců, včetně krys, jsou poškození vznikající jejich neustálou potřebou hlodat.

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Norat ATG

Norat 25 Bloky

Norat H

Norat 25 G

Norat 25 Pasta

Norat zrní