Rus

Rus domácí

Jméno: Rus domácí, Blatella germanica

Vývoj: hmyz z proměnou nedokonalou

Ootheka: Obsahuje 30-40 vajíček, z nichž se líhnou nymfy za  2-4 týdny.

Nymfy: Nymfy se svlékají  5-7 krát před dosažením dospělosti za  2-6 měsíců.

Dospělci: V průměru se dožívají  6 měsíců. Od nymf se liší tím, že mají křídla.

Vzhled

Nymfy jsou 10-15 mm dlouhé. Dospělci i nymfy mají světle hnědou barvu s nápadnými  tmavými rovnoběžnými pruhy na předohrudi. Nymfy i dospělci jsou schopni lézt i po vertikálních plochách. Samice se liší od samců robustnějším zadečkem a křídly, která kryjí všechny články zadečku. Samice nosí na svém zadečku oothéku až do doby líhnutí nymf.

Způsob života

Rus domácí je aktivní v noci, dává přednost vlhkým, teplým místům. Teplota 30 0C je pro něj optimální. Proto se nejčastěji vyskytuje v kuchyních, prádelnách, restauracích. V podmínkách České republiky není schopen přežívat venku, mimo trvale vytápěné vnitřní prostory.

Projevy jejich přítomnosti

Při silnějším zamoření je ve trus a charakteristický zápach typickým projevem jejich přítomnosti.  V úkrytech, ve štěrbinách a škvírách, je pak možné nalézt shromážděné nymfy i dospělce rusa domácího.

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger