Cytrol Dust

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list| PDF | Stáhnout

Etiketa Cytrol Dust 1kg balení | PDF | Stáhnout

Etiketa Cytrol Dust 150g balení | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Povolení MZD | PDF | Stáhnout

Prospekt - Cytrol Dust | PDF | Stáhnout

INSEKTICIDNÍ POPRAŠ

5 g cypermethrinu v 1 kg přípravku

Rychlý knockdown a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách.

Působí na mastném i lakovaném povrchu.

Složení popraše na bázi přírodních nosičů, bez organických rozpouštědel.

Působí jako dotykový a požerový jed.

Hubí širokou škálu obtížného hmyzu a skladištních škůdců (mravenci zahradní i farao švábovití, mouchy, bzučivky, štěnice, klíšťata, pilous, potemník, lesák aj).

Pokusy VÚRV v roce 2022 pro BPR hodnocení insekticidů s účinnou látkou cypermethrin prokázaly vysokou účinnost popraše, vč. štěnic.

Dávkování:
4-8 g/m2 dle intenzity zamoření (vyšší aplikační dávka se používá na skládkách, jatkách atd.).

Použití:
skládky, veřejná a stravovací zařízení, technické a skladovací prostory, domácnosti aj.

Balení:
1 kg plastová dóza, 150 g foukačka.

Příklady škůdců, proti kterým je Cytrol Dust vhodný:

Cvrček domácí

Mravenec obecný

Pisivky

Blechy

Šváb obecný

Komár

Bzučivka zední

Rybenka obecná

Vosy

Moucha domácí

Šváb hnědopásý

Čmelík kuří

Bzučivky a masařky

Mravenec domácí

Rybenka obecná