GLOBÁLNÍ SÍLA PŘI OCHRANĚ PROTI ŠKŮDCŮM

Společnost PelGar s.r.o. byla založena v roce 2009 a je z 60% vlastněna britskou firmou PelGar International, výrobcem vysoce účinných rodenticidních a insekticidních přípravků pro ochranu veřejného zdraví proti hlodavcům a hmyzím škůdcům. Společnost investuje značné prostředky do registrací/povolení přípravků, nejen v Evropě, ale v podstatě na celém světě.

PelGar s.r.o. investuje další finanční prostředky pro povolování přípravků vyvinutých v České republice – rodenticidní nástrahy Norat ATG a Norat H, insekticidních koncentrátů Bandit Super 10 EW, Cytrol 10/4 ULV (kombinace dvou účinných látek) a zejména dýmovnic – Cytrol Super SG (insekticidní dýmovnice se dvěma účinnými látkami), Fortefog Greenhouse SG – česneková dýmovnice a insekticidního popraše Cytrol Dust.

Obě společnosti nabízí vysoce kvalitní a cenově dostupné přípravky, které využívají specifických rysů chování a chuťových preferencí cílových druhů škůdců.

Vedení společnosti PelGar i všichni její pracovníci mají mnohaleté zkušenosti a odborné znalosti v dezinsekci a deratizaci, což se odráží v nabídce mnoha inovovaných a zcela nových přípravků a v kvalitní poradenské službě.

Vzhledem k tomu, že téměř polovina přípravků, které PelGar s.r.o. uvádí na český trh, je tuzemsky vyráběna, může pružně reagovat na požadavky a potřeby zákazníků, a to jak v malospotřebitelském/amatérském, tak i v profesionálním sektoru (DDD – deratizace, dezinfekce, desinsekce).