GLOBÁLNÍ SÍLA PŘI OCHRANNĚ PROTI ŠKŮDCŮM V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ

Firma PelGar s.r.o. vznikla v roce 2009 jako dceřinná firma společnosti PelGar International Ltd., Velká Británie. PelGar s.r.o. během své pětileté existence uvedl na trh řadu rodenticidních a insekticidních přípravků pro profesionální i malospotřebitelský sektor, z nichž většina je vyráběna v České republice (zejména rodenticidní přípravky ve formě granulí a zrní, insekticidní popraše či dýmovnice, tekuté insekticidní koncetráty).Agrochema logo

 

Ve společnosti Agrochema družstvo Studenec se vyrábí rodenticidní přípravky nejen pro tuzemský trh, ale také pro vývoz (zejména rodenticidy) a zároveň insekticidní popraše a dýmovnice.

Ve firmě NeraAgro vyrábíme tektuté insekticidní koncentráty rovněž pro vývoz do zahraničí.

Navzdory tomu, že se jedná o relativně mladou společnost, nelze opomenout skutečnost, že její pracovníci mají celoživotní zkušenosti práce v oboru DDD u nadnárodních firem ICI Agrochemicals, Zeneca Agrochemicals, Zeneca Public Health a TransChem Professional.

budovaJe třeba vyzvednou i fakt, že společnost PelGar s.r.o. svo smluvní činností u Agrochema družstvo Studenec podporuje a vytváří řadu pracovních příležitostí pro lidi žijící v tomto regionu a blízkém okolí. To zahrnuje nejen vlastní výrobu, ale také práci ve skladech v blízkých Kojeticích, logistice, dopravě, výrobě etiket a obalů a v neposlední řadě také v mezinárodní nákladní dopravě.

Domaci-suroviny-Vysocina-Znacka

Velkou předností, vyplývající z umístění výroby přípravků DDD v ČR, je schopnost společnosti PelGar s.r.o. rychle a pružně reagovat na požadavky tuzemského trhu, stejně jako na náhlé kalamitní výskyty škůdců či chorob.

Trhem požadované zvýšené množství přípravků - ať již pro drobné uživatele či velké zemědělské podniky - tak lze vyrobit a dodat během několika dnů.

PelGar s.r.o. má k dispozici sklad surovin a účinných látek, ze kterého lze pružně - dle požadavků zákazníků - produkovat průběžně čerstvé zboží. I díky tomu jsou stejně rychle uspokojovány objednávky na výrobu přípravků od mateřské firmy PelGar International Ltd.

PelGar International, i díky existenci a práci vlastního registračního oddělení, na základě tvrdé práce a vlastnictví obsáhlých dokumentačních souborů aktualizovaných na současné požadavky státních registračních orgánů má jako jedna z mála firem přístup k vývoji a výrobě rodenticidních účinných látek potřebných pro výrobu komerčních přípravků a ke konečným formulacím insekticidů.

Výsledkem této důležité podpory je skutečnost, že PelGar s.r.o. vyrábí v ČR řadu přípravků z oblasti DDD na export. V ČR vyráběné granulované rodenticidy našly uplatnění např. ve Velké Británii, v zemích Jižní Ameriky, Blízkém východě., atd.hrabos-polni

V sortimentu společnosti PelGar s.r.o. nechybí ani dýmovnice s účinnou látkou pirimiphosmethyl Actellic Smoke Generator No.20, které jsou hojně využívány při desinsekci skladů zemědělských komodit.

Kromě širokého spektra rodenticidů a přípravků pro profesionály v oblasti DDD dodává PelGar s.r.o. rodenticidní a insekticidní sortiment malospotřebitelského balení pro drobné pěstitele a zahrádkáře a rovněž tuzemsky vyráběný moluskoid Vanish Slug Pellets sloužící k ochraně proti slimákům v zahrádkářském i zemědělském velkovýrobním sektoru.

Tyto přípravky se ke konečným zákazníkům dostávají prostřednictvím prodejců - distributorů - do zahradnických center, prodejen zahrádkářů či velkých supermarketů.