Bzučivky a masařky

Jména: několik druhů označených českými jmény bzučivky a masařka – mouchy čeledí  Callipohoridae, Lucilliidae a Sarcohpagidae

Vývoj: Hmyz s proměnou dokonalou

Vajíčka: Jsou kladena ve skupinách na maso, masné výrobky, v přírodě přímo na mršiny nebo do jejich blízkosti

Larvy: Vyrůstají do délky až 18 mm, během svého vývoje se třikrát svlékají a do týdne se zakuklí.

Kukly: Jejich vývoj trvá 1-2 týdny, koncem svého vývoje mají červenohnědou barvu.

Dospělci: Dospělci much této skupiny jsou robustní, některé jsou až 11 mm dlouhé. Pomocí citlivého čichu v přírodě vyhledávají mršiny a v závislosti na přírodních podmínkách žijí několik týdnů.

Vzhled
Larvy jsou bělavé, beznohé a jsou opatřeny tmavě zbarveným chitinizovaným hákovitým útvarem na hlavovém konci těla. Dorůstají délky 18 mm. Kukly jsou červenohnědé a jsou nalézány na suchých místech mimo napadené masné produkty nebo mršiny. Dospělci jsou různě zbarvené:

Bzučivkovití jsou kovově modří nebo zelení

Masařky jsou šedé, s černými pruhy na hrudi a jasně červenýma očima.

Způsob života

Larvy žijí v přírodě na mršinách, mohou se však vyvíjet i  v masných výrobcích, poražených zvířatech a v jakýchkoliv mrtvých zvířatech v okolí člověka,  včetně hlodavců, usmrcených při deratizaci.

Projevy jejich přítomnosti

Larvy znehodnocují napadené masné výrobky a maso. Dospělci obtěžují naletováním do bytů a potravinářských provozoven a výroben.

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger