Bzučivka zední

Bzučivka zední

Jméno: Bzučivka zední,  Pollenia rudis

Vývoj: Hmyz z proměnou dokonalou

Vajíčka: Jsou kladena do vlhké půdy nebo hnijící vegetace. Vylíhnou se do týdne.

Larvy:  Jakmile se larvy vylíhnou, vyhledávají žížaly v nichž parazitují. Vývoj uvnitř žížal trvá několik týdnů.

Kukly: Dospělé larvy vylézají ze svých uhynulých hostitelů a zakuklí se v půdě.

Dospělci: V našich podmínkách mají zpravidla 2 generace ročně. Dospělci často přezimují uvnitř budov a ukrývají se v prasklinách a štěrbinách.

Vzhled: Dospělé bzučivky jsou 6 mm dlouhé. Mají černou hruď, pokrytou lesklými zlatými brvami. Často se snaží proniknout do vnitřních prostor budov při chladnějším počasí. Pomalu a lenivě létají.

Způsob života: Larvy žijí paraziticky a proto je nemožné jejich výskyt zjišťovat nebo je hubit. Dospělé mouchy tráví větší část svého života venku, koncem podzimu se snaží nalézt vhodný úkryt pro přezimování uvnitř lidských staveb.

Projevy přítomnosti: Velká množství dospělých bzučilek se mohou shromažďovat v prasklinách a štěrbinách, často v okenních rámech a ve střešních prostorách.

Doporučené přípravky k jejich hubení: – Cytrol Forte WP, Cimetrol, Vucan Super 10 EC

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky na hubení bručivky zední

Cytrol Dust

Cimetrol

Cytrol Forte

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte 250g

Alphaban Super 5 ME

Actellic Smoke

Cytrol Super SG