Šváb

Šváb obecný

Jméno: Šváb obecný, Blatta orientalis

Vývoj: hmyz z proměnou nedokonalou

Ootheka: Obsahuje v průměru 16 vajíček, z nichž se líhnou nymfy za  6-12 týdnů.

Nymfy: Nymfy se svlékají  7-10 krát před dosažením dospělosti za  6-12 měsíců.

Dospělci: Žijí v průměru 6 měsíců. Samci se odlišují od nymf tím, že mají křídla, samice mají jen křídlové pahýly.

Vzhled

Švábi mají v dospělosti délku těla 20-24 mm. Barva jejich těla je červenohnědá až černá. Nymfy mají podobný vzhled, nemají však křídla ani jejich pahýly. Křídla samců nepřekrývají poslední článek zadečku. Samice vyprodukují v průměru 5 oothek za život, Ootheky se zbarvují temně hnědě a mají zřetelnou prohlubeň na hřbetní straně.

Způsob života

Šváb obecný je nočním živočichem. Dává přednost vlhkým místům s teplotou mezi 20-29 0C. Přestává se množit v teplotě nižší než 10 0C. Často  se vyskytuje ve vlhkých sklepích, v okolí toalet, za vanami v koupelnách a kolem umyvadel a výlevek. Shromažďuje se v okolí zdrojů vody.

Projevy jejich přítomnosti

Stopy po trusu a charakteristický zápach jsou neklamnými známkami jejich přítomnosti. Při bližším ohledání jejich úkrytů je možné nalézt shromážděné a vzájemně se dotýkající ukryté šváby obecné.   

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger