Šváb

Šváb americký

Jméno: Šváb americký, Periplaneta americana

Vývojový cyklus: hmyz s proměnou nedokonalou

Ootheka: Obsahuje v průměru 6-16 vajíček, jejichž inkubační doba je 5-14 týdnů.

Nymfy: svlékají se 9-13 krát, při teplotě 25-30 0C,  dospívají za 5 měsíců

Dospělci: V průměru se dožívají 15 měsíců.  Od nymf se liší tím, že mají křídla

Vzhled

Velcí švábi, v dospělosti dlouzí 28-44 mm, barvy leskle hnědé, s bledě žlutými ploškami na okraji předohrudi. Nymfy se podobají dospělcům, jsou však menší a nemají křídla. Dospělí samci se liší od samic délkou křídel a výrůstky na konci zadečku. Samice vytvářejí v průměru 10-15 oothek během  10 měsíců. Ootheky se zbarvují temně hnědě a mají zřetelnou prohlubeň na hřbetní straně. Samice přilepují na jejich povrch rozžvýkaný materiál z prostředí, v němž žijí.

Způsob života

Šváb americký je především nočním živočichem, který dává přednost teplým a vlhkým místům, teplota 28 0C je pro něj optimální. Do ČR je zavlékán obchodem a vyskytuje se poměrně zřídka, především v okolí letišť, skladů dovážených potravin a v trvale  vytápěných objektech, jako jsou  zoologické zahrady, eventuálně skleníky. V podmínkách střední Evropy mimo trvale vytápěné prostory nepřežívá.

Projevy jejich přítomnosti

Stopy po trusu a charakteristický zápach jsou neklamnými známkami jejich přítomnosti. Při bližším ohledání jejich úkrytů je možné nalézt shromážděné a vzájemně se dotýkající ukryté šváby americké 

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger