Komár

Komáři

Jméno: Komáři, Culex sp., Aedes sp., Anopheles sp.

Vývoj : Hmyz s proměnou dokonalou.

Vajíčka : Jsou kladena ve formě lodiček na hladinu vody nebo na břehy a dna budoucích líhnišť. Vajíčka se líhnou za 24-48 hod. v závislosti na teplotě.  Vajíčka některých druhů komárů musí před líhnutím vyschnou eventuálně i přezimovat.

Larvy : Vývoj larev prochází 4 vývojovými stádii a trvá 4-14 dní v závislosti na teplotě.

Kukly: Larvy se zakuklí ve vodě a kukly jsou pohyblivé. Dospělí komáři se líhnou z kukel za 1-4 dny. Dospělí komáří vylézají z kukel na hladině líhnišť přímo do vzduchu, aniž by se namočili.

Dospělci: Během léta žijí samičky komárů asi 2 týdny. Některé druhy komárů přežívají zimu  ve stádiu diapauzy a jsou znovu aktivní při zvýšené teplotě na jaře. Většina druhů přezimuje ve stádiu vajíček. Aby mohly samičky vytvářet vajíčka, musí se nasát krve, vajíčka pak nakladou za 2-3 dny po nasátí.

Vzhled
Komárů u nás žije asi 40 druhů, některé druhy  jsou významnými trapiči. Jejich samice sají krev většinou  při soumraku. Samci komárů krev nesají. Délka jejich štíhlého těla se pohybuje kolem 10 mm. Barva těla je světle hnědá, hruď jakoby byla pokryta jemnou srstí. Samci mají, na rozdíl od samiček, péřovitá tykadla.

Způsob života

Komáři jsou rozšířeni po celé České republice. Masivně se vyskytují v lužních lesích a kolem rybníků. Jejich larvy se líhnou ve stojatých vodách, periodických tůních, zavlažovacích kanálech, v septicích, zaplavených sklepích,  rybnících i v drobných ozdobných zahradních nádržích.

Projevy jejich přítomnosti

Larvy i kukly komárů jsou pohyblivé a lze je vidět ve vodě jejich líhnišť. Dospělci jsou dobří letci, kteří mohou být větrem zaneseny na velké vzdálenosti. Bodnutí zanechává svědící reakce.

Další doporučená literatura

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger