VÝZKUM A VÝVOJ RODENTICIDNÍCH A INSEKTICIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ PELGAR INTERNATIONAL LTD/PELGAR s.r.o.

Pro úspěšné hubení škodlivých hlodavců a obtížného hmyzu je nezbytné znát biologii, chování a chuťové preference škůdců, zejména hlodavců. Proto je nesmírně důležitý výzkum, jehož účelem je pochopit biologii a chování škůdců, aby mohl být vytvořen takový finální biocidní přípravek/formulace, která nejlépe vystihuje přirozené biologické návyky a chuťové preference škodlivých činitelů.

RODENTICIDY
Pro hubení potkanů, krys a myší domácí musí být vyvinuty tak, aby byly atraktivnější a chutnější než běžný přísun potravy. Musí být rovněž vizuálně atraktivní, neboť toto vše má vliv na konzumaci nástrahy pro úspěšné hubení těchto škůdců.

Během posledního desetiletí PelGar pečlivě sledoval živé kotce „divokých“ černých a hnědých potkanů a domácích myší. Jejich chování a preference jsou kritickou součástí vývoje rodenticidních přípravků. Nejchutnější rodenticidní nástrahy jsou pak rozsáhle testovány v různých "venkovních", neboli v běžných podmínkách v místech výskytu hlodavců.

INSEKTICIDY
Ve výzkumných a formulačních laboratořích PelGar pěstuje a studuje více než 30 druhů hmyzích škůdců. Tato zařízení také umožňují testovat řadu insekticidních přípravků, a tak najít nejvhodnější formulace pro hubení létacího, lezoucího hmyzu a skladištních škůdců

PelGar společnosti vyrábí řadu moderních insekticidů, z nichž většina obsahuje alespoň dvě, ale také i čtyři aktivní látky kombinující dlouhotrvající a rychle působící účinky pro kontrolu/hubení i těch nejobtížnějších populací škůdců, na různých površích jejich výskytu.

Velmi významné jsou zejména dýmovnice (generátory dýmu) na bázi účinných látek permethrin, cypermethrin, piperonylbutoxid, pirimifos-methyl a dále insekticidy pro hubení štěnic, zejména ty, které obsahují růstový regulátor hmyzu – pyriproxifen.