Mys domaci

Myš domácí

Jméno: Myš domácí, Mus musculus.
Údaje o životě::
Březost: 19-20 dní
Laktace: 21-23 dní
Pohlavní dospělost: za 5-6 týdnů

Vzhled

Šedohnědá srst je jen trochu světlejší na břiše. Ocas dosahuje 80% délky těla a hlavy dohromady. Dospělé myši váží v průměru 15-18 g a délka jejich těla včetně hlavy je 70-90 mm. Myši mají jen velmi slabé neofobní chování (strach před novými předměty). Mnoho populací myší domácích naopak aktivně vyhledává  a zajímá se o nové objekty ve svém okolí.

Způsob života

Myši domácí se vyhýbají mokrým nebo vlhkým podmínkám, ale jsou velmi odolné chladu. Žijí většinou uvnitř budov. Mimo budovy se vyskytují jen zřídka, když odtud jsou vytlačovány jinými druhy drobných hlodavců, jako například myšicemi.

Projevy přítomnosti

  • Nejspolehlivěji se zjišťují pozorováním
  • Zápach – moč myší domácích charakteristicky páchne. Tento zápach je zvláště zřetelný při výskytu myší v uzavřeném prostoru  nebo když se vyskytují ve velkém počtu. V průběhu času všechny myši, zamořující určitou lokalitu,  močí na stejném místě.
  • Trus je v průměru 3-7 mm dlouhý, vřetenovitého tvaru.
  • Myši domácí používají stále stejných cestiček a vyhlodaných otvorů pod dveřmi apod., takže šmouhy, které tak vznikají jsou jasně zřetelné a vedou pryč od vchodů do hnízd.
  • Stopy po tlapkách a ocasu – myši při běhu se ocasem nedotýkají podložky, takže ocas nezanechává žádné stopy. Tím lze odlišit cestičky myší domácích a krys.
  • Napáchané škody – nejjasnějším důkazem přítomnosti hlodavců, včetně myší domácích, jsou poškození vznikající jejich neustálou potřebou hlodat. Hlodání potkanů se vyznačuje tím, že drážky působené jejich řezáky jsou 1 mm od sebe.

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Norat ATG

Norat 25 Bloky

Norat H

Norat 25 G

Norat 25 Pasta

Norat zrní