Rušník krtičníkový

Jméno: Rušník krtičníkový, Anthrenus verbasci

Vývoj: Hmyz s proměnou dokonalou

Vajíčka: Jednotlivá vajíčka jsou kladena do koberců, textilií, kožešin a muzejního materiálu. Vajíčka se v průměru líhnou za 10 dní až 1 měsíc.

Larvy: Dorůstají délky 5 mm a během svého vývoje se v průměru  pětkrát svlékají, v závislosti na dostatku potravy. Pak se zakuklí.

Kukly: Larvy se zpravidla zakuklí na jaře, uvnitř poslední svlečky (svlečené kutikuly). Stádium kukly trvá 10 dní.

Dospělci: Čerstvě vylíhlí brouci vyletují za světlem a vyhledávají nektar květin. Pak se páří a samice vyhledávají materiál  do něhož by nakladly vajíčka.

Vzhled

Larvy dorůstají délka 5 mm, jsou pruhované, pokryté krátkými štětinami. Dospělí brouci jsou 2-3 mm dlouzí, dobře létají a jsou  oranžovo-černě skvrnití.

Způsob života

Larvy jsou světloplaché a žijí výlučně uvnitř materiálů, kterými se živí. Dospělci jsou naopak světlem přitahováni a aktivně vyletují mimo vnitřní prostory, aby nalezli květy, jejichž nektarem se živí.

Projevy přítomnosti

Larvy napadají a poškozují koberce a tkaniny v místech, kde nejsou rušeny, například pod nebo za nábytkem apod. Dospělci naletují na okna nebo lezou po materiálech, na nichž samice kladou vajíčka.

Doporučené přípravky k jejich hubení:   Cimetrol, Cytrol Forte

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky na hubení rušníka krtičníkového

Bandit Super 10 EW

Cimetrol