Cytrol 10/4 UVL

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Povolení MZD | PDF | Stáhnout

Prospekt | PDF | Stáhnout

Etiketa | PDF | Stáhnout

Dvousložkový emulzní koncentrát

cypermethrin 10%, piperonylbutoxide 4%

Náhrada za Vulcan Super 10 EC s vyšším obsahem synergující složky PBO, která zesiluje účinnost přípravku.

Trojí způsob aplikace:

  1. postřik:
    ředění vodou – 25 ml až 50 ml/5 litrů vody – 1 litr roztoku na 20m2
  2. tepelné zmlžování:
    horký/studený aerosol: ředění vodou nebo minerálním olejem, naftou
  3. ULV:
    bez ředění

Při aplikaci postřikem má velmi dobrou reziduální účinnost.

Hubí širokou škálu obtížného hmyzu (mouchy, komáři, vosy, švábovití, štěnice, blechy, škvoři, rybenky, pavouci aj.) a skladištních škůdců (pilous černý, lesák, potemník, zavíječ paprikový (dospělci i larvy).

Použití:
veřejná a stravovací zařízení, zemědělské a potravinářské provozy a výrobny, veřejné budovy, domácnosti, jatka, skládky aj.

Balení:
1-litrové PET lahve

Příklady škůdců, proti kterým je Cytrol 10/4 ULV vhodný

Rušník krtičníkový

Cvrček domácí

Šváb americký

Blechy

Šváb hnědopásý

Šváb obecný

Bzučivka zední

Komáři

Rybenka obecná

Čmelík kuří

Moucha domácí

Štěnice domácí

Bzučivky a masařky

Rus domácí

Vosy