Cytrol Super

Přílohy ke stažení

Informační letáček - brožurka| PDF | Stáhnout

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Etiketa plechovka| PDF | Stáhnout

Etiketa krabička | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Cytrol Super SG

Je dodáván ve formě světlešedých granulí. Zapaluje se prskavkou vloženou do krabičky s dýmovnicí. Přípravek používáme v uzavřených, dobře utěsněných prostorách. Dýmovnice je vhodná k ošetření prostor, kde běžná konvenční aplikace není možná, jako jsou např. prázdné sklady, sila, prázdné stáje a kravíny, apod. Dýmovnici lze rovněž použít pro fumigaci prázdných transportních kontejnerů, železničních vagónů, potravinářských zařízení jakou pekárny, mlýny apod. Před dýmováním je nutné odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, zvláště pak akvária pro vodní živočichy, odvést domácí zvířata a zabránit vstupu nepoučeným osobám, především dětem. Insekticidní zásah dýmováním patří k vysoce ekonomicky výhodným - v poměru účinné látky k objemu ošetřovaného prostoru, a to i vzhledem k okolnosti, že dým pronikái i do míst těžko jinak dostupných.

Cytrol Super SG

  • účinný
  • rychle působící
  • snadno použitelný
  • nízkotoxický
  • ekonomický
  • tuzemský výroba, plnění a balení

Účinná látka: 7,5g cypermethrin a 2,5g piperonylbutoxid v 1 dýmovnici

Příklady škůdců proti kterým je Cytrol Super SG vhodný:

Cvrček domácí

Mravenec obecný

Blechy

Pisivky

Komáři

Rybenka obecná

Moucha domácí

Šváb hnědopásý

Mravenec domácí

Šváb americký