Mravenec

Mravenec obecný

Jméno: Mravenec obecný, Lasius niger

Vývoj: hmyz s proměnou dokonalou, žijící sociálním způsobem, vytvářejí kolonie (mraveniště).

Vajíčka: Vajíčka jsou malá, ledvinovitého tvaru, s hladkým, lepivým povrchem, což umožňuje, aby je dělnice přenášely ve svazcích.

Larvy: Larvy jsou bílé, beznohé a jsou krmeny dělnicemi. Zakuklí se asi za 3 týdny.

Kukly: Kukly jsou soudečkovité, bělavé, jejich vývoj trvá asi 2 týdny. Často jsou považovány za vajíčka mravenců, jsou však mnohonásobně větší.  Z většiny z nich se líhnou dělnice, v určitých obdobích  také samice (královny) a samci.

Dospělci

Dělnice:  jsou bezkřídlé, asi 3-5 mm dlouhé, světle a šedo-černě  zbarvené

Samci: Jsou šedo-černě  zbarvení, mají křídla, jejich délka těla je 5-7 mm, vyskytují se v koloniích jen po určitou dobu. Při svatebním letu oplodní samice a uhynou.

Samice: Jsou zbarvené podobně jako dělnice, čerstvě vylíhlé samice mají křídla, dorůstají do 9-12 mm. Po oplození při svatebním letu jim křídla opadají a na novém místě zakládají nové kolonie a dožívají se několika let.

Způsob života

Velmi častý druh mravence, který si buduje svá podpovrchová hnízda v sypké až písčité půdě  v okolí budov na venkově i na zahradách a parcích velkých měst. Nejnápadnější jsou malá hnízda mezi dlažbou chodníků a cest.  Kolonie však mohou být i velké, s několika tisíci dělnicemi a jednou samicí. Kolonie, zejména ty malé, se často stěhují. V podmínkách ČR  dělnice do bytů a vnitřních prostor budov pronikají jen zřídka. Mohou škodit ve sklenících,  pařeništích, záhonech s jahodami a dlážděných cestičkách a chodnících.

Projevy jejich přítomnosti

Při stavbě hnízd vynášejí zrnka písku z okolí dlažby na zahradách a chodnících a kolem budov. Sledování cestiček odhalí i vchod do hnízda, kterým je malá díra o průměru asi 5-6 mm. 

Další doporučená literatura

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger