Moucha

Moucha domácí

Jméno: Moucha domácí, Musca domestica

Vývoj: Hmyz z proměnou dokonalou

Vajíčka: Jsou kladena do rozkládajících se rostlinných zbytků nebo zvířecího hnoje. Larvy se líhnou za 8 hod. až 2dny.

Larvy: Jsou bělavé, beznohé. Dorůstají délky 12 mm a během týdenního vývoje se třikrát svlékají. Pak vytvářejí hnědé, soudečkovité kukly.

Kukly: Stádium kukly trvá 1-2 týdny.

Dospělci: Dospělé samice a samci jsou 6 mm dlouzí. Mají šedě pruhovanou hruď a žlutavý zadeček. Dožívají se několika týdnů, v závislosti na dostupnosti potravy a teplotě prostředí.

Vzhled

Larvy jsou bělavé a beznohé. Obvykle žijí v polotekutém materiálu, který je jejich potravou. Těsně před zakuklením přestávají přijímat potravu, z polotekutého materiálu vylézají a hledají si suché a teplé místo, kde se zakuklí. Kukly jsou asi 6 mm dlouhé, nejdříve bělavé, postupně tmavnou až do temně hnědé barvy. Dospělci mají jeden pár křídel, která jsou v klidu mírně roztažená.

Způsob života

Mouchy domácí je rozšířena po celém světě. V podmínkách ČR je její výskyt vázán především na objekty živočišné výroby, porodny prasat, teletníky. Odtud můžou zalétávat do bytů a různých potravinářských provozoven a výroben. Samice kladou vajíčka do hnoje v němž se vyvíjejí larvy.

Projevy přítomnosti

Larvy produkují při svlékání nepříjemně zapáchající amoniak, zejména, když jich je větší množství. Dospělci se zdržují především ve vnitřním prostředí a obtěžují tím, že usedají a lezou po lidech, potravinách, zvířatech a krmivech. Z hnojišť a exkrementů přenášejí choroboplodné zárodky.

Další doporučená literatura

Bartoš J., Verner P.H.: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám, str.: 343, SZN, 1979

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Stejskal V.: Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci, str.: 114, Vyšehrad, 1998

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger