Actellic Smoke Generator

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Etiketa | PDF | Stáhnout

Příbalový leták | PDF | Stáhnout

Prospekt - Actellic (dýmovnice) | PDF | Stáhnout

Prodloužení registrace | PDF | Stáhnout

Generátor dýmu

pirimifos-methyl (22,5%)

Spolehlivě hubí širokou škálu skladištních škůdců, moučných roztočů a molů, zavíječů, obilních roztočů, jejich vývojová stadia, kromě vajíček. Velmi účinný na létající hmyz (dospělce zavíječů, molů, dvoukřídlých) a volně lezoucí škůdce (brouky, larvy, housenky aj.).

Prostory pro skladování zemědělských produktů (pšenice, ječmen, oves, proso, pohana, triticale, jáhly, čirok a žito) se ošetřují v pozdním jaru či na počátku léta, před jejich naskladněním.

Hustý dým působí dotykově i fumigačně.

Aplikace v ošetřovaném prostoru by měla být min. 20°C.

Dávkování:
1 dýmovnice na kubaturu:     570 m³
interval mezi aplikacemi:       6 týdnů
ochranná lhůta:                         nestanovena

Balení:
dýmovnice s obsahem 90 g.

Použití v prázdných skladech.

Příklady škůdců, proti kterým je Actellic Smoke Generator vhodný:

Cvrček domácí

Šváb americký

Blechy

Pisivky

Bzučivka zední

Komáři

Šváb obecný

Šváb hnědopásý

Mravenec domácí

Šváb hnědopásý