Pisivka

Pisivky

Jméno: pisivky, Psocoptera

Vývoj: Několik  velmi podobných  druhů hmyzu, které křídla nemají vůbec nebo jen křídla silně  redukovaná.  Proměna nedokonalá.

Vajíčka: Vajíčka se líhnou za 15 dní při teplotě 200 C, teplota 320 C je pro ně smrtelná.

Nymfy: Nymfy jsou zcela podobné dospělcům, svlékají se 8 krát před dosažením dospělosti. Dospívají  asi za 25 dní při teplotě 200 C.

Dospělci: Dospělci se od nymf odlišují jen velikostí, dožívají se maximálně 9 měsíců.

Vzhled

Barva těla dospělců a nymf je bělavá, šedá nebo hnědá. Tělo je subtilní, nohy jsou tenké, jemné, ale dobře vyvinuté. Na poměrně velké hlavě mají zřetelné oči a dlouhá tykadla.

Dospělci jsou 1,5-3 mm dlouzí.

Způsob života

Pisivky jsou nočními zvířaty, ve dne se skrývají. Teplota 250 C a relativní vlhkost vzduchu vyšší než 75%  jsou pro ně optimální. Potravou jsou pro ně plísně, ale i napadají i potraviny.

Projevy jejich přítomnosti

V noci  a ve tmě se pomalu pohybují na různých površích i na omítce. Často se vyskytují v novostavbách, se zvýšenou technologickou vlhkostí, nebo v okolí vlhčích míst ve vnitřních prostorách budov i bytů. Při velmi silném výskytu mohou škodit na tapetách, papíru, knihách i potravinách. V přírodě žije několik druhů pisivek, které dovnitř budov nepronikají.

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger