Deratizační staničky

Deratizační staničky jsou důležitou součástí deratizačních zásahů. Hlavním účelem používání těchto staniček je zamezit kontaktu necílových druhů s rodenticidními nástrahami. Jde zejména o ochranu dětí, psů, koček a ptáků. Neméně významným účelem je ochrana nástrahy před vlivy prostředí.

Nástraha ve staničkách zůstává čerstvá a suchá a udržuje si po dlouhou dobu maximální palatabilitu, a tím i účinnost. Deratizační staničky představují rovněž ochranu před nekontrolovatelnou kontaminací životního prostředí rodenticidními nástrahami.

Deratizační staničky mohou být vyráběny svépomocí z kusů různých trubek nebo opřením prken vhodné hmotnosti o stěny, aby se zabránilo přístupu necílových druhů. Profesionální deratizační staničky však jsou vhodnější, účinnější a jsou vždy k dispozici. Mohou se do nich umisťovat nástrahy různého druhu: granule, zrní, bloky, pasta (tzv. měkká nástraha).