Štěnice

Štěnice domácí

Jméno: Štěnice domácí, Cimex lectularius

Vývoj: hmyz s proměnou nedokonalou

Vajíčka: Samice klade 4-5 vajíček denně, která přilepuje na stěny úkrytů nebo na povlečení postelí. Vajíčka se líhnou jen při teplotě vyšší než 13 0C

Nymfy: nymfy  se 5 krát svlékají a v optimálních podmínkách dospívají během 5 měsíců.

Dospělci: Jsou kolem 5 mm dlouzí a délka jejich života závisí na možnostech sát krev podle potřeby a na teplotě prostředí, v němž žijí. Při hladovění a v nižší teplotě se dožívají více než 12 měsíců.

Vzhled

Štěnice domácí nemají  křídla, její tělo je oválné a živí se pouze krví. Hladové štěnice jsou ploché, po nasátí krve se jejich tělo zvětšuje, protože váha nasáté krve 7 krát převyšuje váhu jejich těla. Barva jejich těla se pohybuje od hnědé do mahagonové, v závislosti na době, která uplynula od posledního nasátí krví.

Místa výskytu

Štěnice domácí  je rozšířena po celém světě. Zamořuje pokoje hotelů a jiných ubytovacích zařízení i ložnice bytů. Většinu svého času tráví v úkrytech, štěrbinách, konstrukcích postelí, matrací a nábytku.

Projevy přítomnosti

Štěnice domácí bodá především v noci spící osoby. Nejčastěji bodá na nekrytých částech kůže, poblíž ložního prádla a jejich úkrytům. Různí lidé mají různě silné  reakce na pobodání štěnicemi. Při silné infestaci vzniká v úkrytech štěnic zřetelný zatuchlý zápach, který je směsí zápachu trusu a specifických  feromonů.

Další doporučená literatura

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. Vydání, Sdružení DDD, 2014

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger