Mravenec

Mravenec domácí

Jméno: Mravenec domácí, Lasius emarginatus

Vývoj: hmyz s proměnou dokonalou, žijící sociálním způsobem, vytvářejí kolonie (mraveniště).

Vajíčka: Vajíčka jsou malá, ledvinovitého tvaru, s hladkým, lepivým povrchem, což umožňuje, aby je dělnice přenášely ve svazcích.

Larvy: Larvy jsou bílé, beznohé a jsou krmeny dělnicemi. Zakuklí se asi za 3 týdny.

Kukly: Kukly jsou soudečkovité, bělavé, jejich vývoj trvá asi 2 týdny. Často jsou považovány za vajíčka mravenců, jsou však mnohonásobně větší.  Z většiny z nich se líhnou dělnice, v určitých obdobích  také samice (královny) a samci.

Dospělci

Dělnice:  jsou bezkřídlé, asi 3-5 mm dlouhé, světle a tmavě hnědě zbarvené.

Samci: Jsou tmavě zbarvení, mají křídla, délka těla je 5-7 mm, vyskytují se v koloniích jen po určitou dobu. Při svatebním letu oplodní samice a uhynou.

Samice: Jsou zbarvené podobně jako dělnice, čerstvě vylíhlé mají křídla, dorůstají do 9-12 mm. Po oplození při svatebním letu jim křídla opadají a na novém místě zakládají nové kolonie a dožívají se několika let.

Způsob života

Velmi častý druh mravence na venkově i uvnitř velkých měst. Hnízda vytváří v základech domů, v zahradních zídkách apod. Kolonie jsou často velmi velké, s několika tisíci dělnicemi a jednou samicí a sídlí na stejném místě po mnoho let. Dělnice pronikají, především brzy na jaře do vnitřních prostor, zejména bytů i ve vyšších patrech. Při tom na fasádě domů vytvářejí dlouhé cestičky a do bytu pronikají v jednom místě, kolem oken nebo balkonových dveřích.

Projevy jejich přítomnosti

Dělnice se potulují po podlaze a kuchyňské lince kde vyhledávají potravu a vodu. Většinu roku však tráví nepozorovány venku.

Další doporučená literatura

Rupeš V. a kol.: Škůdci v domácnostech a boj proti nim, str.: 153,  Nussberger, 2002

Rupeš V.: Příručka dezinsekce a deratizace, 2. vydání, str.: 190, Sdružení DDD, 2014

Přípravky, které lze pro hubení použít, jsou:

Bandit Super 10 EW

Cytrol Forte

Alphaban Super

Dýmovnice Vulcan Fumers

Cimetrol Super

Actellic SG No. 20

Cytrol 10/4 ULV

Cytrol Super SG

Cytrol Dust

Cimetrol Trigger