Šváb

Šváb hnědopásý

Jméno: šváb hnědopásý, Supella longipalpa

Vývoj: Hmyz z proměnou nedokonalou

Ootheka: Ootheka obsahuje kolem 16 vajíček a samice ji odkládá za 1-2 dny. Nymfy  se líhnou  za  20 dní při teplotě 370 C a za 75 dní při teplotě 240 C.

Nymfy: Nymfy jsou podobné dospělcům, nemají křídla. Svlékají  se 6-8 krát před dosažením dospělosti. Dospívají za  80 až 160 dní, podle teploty.

Dospělci: Dospělci se v průměru  dožívají  3-4 měsíce. Od nymf se liší tím, že mají křídla.

 

Vzhled

Dospělci mají oříškově hnědou barvy se světle hnědými pruhy na hrudi a zadečku. Délka jejich těla je 10-15 mm bez tykadel. Samice mají krátká křídla, samci mají křídla delší a jsou schopni kratších letů.

Způsob života

Šváb hnědopásý je nočním nebo částečně nočním zvířetem. Může okusovat organický lep tapet a vazby knih. Bez potravy vydrží až 2 týdny. Dává přednost vyšší teplotě, optimální je pro něj teplota  260 C. Při teplotách nižších než 210 C není aktivní. Vyskytuje se spíše na sušších místech. Ukrývá se za obrazy, odlepenými tapetami, za nábytkem, často na vyšších místech, např. v okolí záclon.

Projevy jejich přítomnosti

Nalezení dospělců a nymf na místech jejich denních úkrytů. V noci napadá potraviny. 

Přípravky na hubení švábů

Cytrol Dust

Cimetrol

Bandit Super 10 EW

Alphaban Super 5 ME

Actellic Smoke

Cytrol Super SG