Cimetrol Super

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Etiketa - přední | PDF | Stáhnout

Etiketa - zadní | PDF | Stáhnout

Prospekt - Cimetrol Super | PDF | Stáhnout

Prospekt - hubení štěnic | PDF | Stáhnout

Cimetrol Super

Nová formulace pro kontrolu škodlivého hmyzu, specificky vyvinuta na boj proti štěnicím a blechám!

Proti kterým škůdcům přípravek používáme:

  • Lezoucí hmyz: štěnice, blechy, švábi a další lezoucí hmyz a jeho larvy
  • Létající hmyz: vosy, moli, aj.

Jakým způsobem přípravek používáme:

  • Cimetrol Super je insekticidní koncentrát určený k ředění vodou a k aplikaci postřikem při použití nizkotlakého postřikovače. Je dodáván v 0,5l PE lahvích s dávkovačem.
  • Dávkování: 25-50ml na 5 litrů vody a 100m²
  • 1litr připraveného roztoku postačí na 20 m² ošetřeného povrchu.

Kde přípravek používáme:

  • ochrana domácností
  • skladišť, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí, surovin a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu a ve
  • veřejných budovách, studentských kolejích, ubytovnách, skládkách, nemocnicích, restauracích, kuchyních a hotelích, atd.

Účinné látky:

Cimetrol Super obsahuje kombinaci 3 účinných látek a růstového regulátoru.

25% Cypermethrin - omračující a rychlý smrtící účinek

10% Tetramethrin - synergující složka s vypuzovacím a zesilujícím efektem

20% Piperonyl Butoxid - synergující složka urychlující účinek insekticidů v nižších koncentracích

1% Pyriproxyfen - růstový regulátor (IRG) – přerušuje vývoj jedinců, kteří přežili účinnost smrtící složky cypermethrinu, jejich vývoj v dospělce nebude dokončen.

Příklady škůdců, proti kterým přípravek používáme:

Štěnice domácí

Blechy

Šváb obecní

Vosy