Alphaban Super

Přílohy ke stažení

Bezpečnostní list | PDF | Stáhnout

Povolení ÚSKVBL | PDF | Stáhnout

Etiketa - přední | PDF | Stáhnout

Etiketa - zadní | PDF | Stáhnout

 

Alphaban Super 5 ME

Alphaban je širokospektrý insekticid. Synergující složka PBO do určité míry překonává rezistenci hmyzu tím, že selektivně blokuje jejich ochranný enzymatický systém, který je chrání před účinky pyrethroidu. Je reziduálně účinný i na nevsáklivém povrchu.

Proti kterým škůdcům přípravek používáme:

  • čmelík kuřecí a roztoči v drůbežárnách - úspěšnost zásahu spočívá v užití 3 postřiků v týdenních intervalech - takto je roztočí populace zdecimována na mnoha měsíců. Jestliže by zamoření podle čerstvých stop přetrvávalo, nutno zásah lokalizovat. Nadměrný výskyt stop na vejcích, čerstvě snesených, může být zanepříčiněn tím, že rolují přes hynoucí nebo mrtvá individua roztočů při neočištění dopravníkových cest po chemickém ošetření.
  • štěnice, švábi, rybenky, mravenci, blechy a další lezoucí hmyz

Dávkování: 25-60 ml na 5 litrů vody a 100 m² (1 litr připraveného roztoku postačí na 20 m² ošetřeného povrchu

Alhaban Super 5 ME lze použít v potravinářských provozech dle stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv Brno číslo 11/2010 ze dne 9.4.2010.

Účinné látky:

  • alphacypermethrin (4,65%) zajišťuje rychlý smrtící účinek
  • piperonylbutoxid (20%) synergující složka

Příklady škůdců proti kterým je Alphaban Super 5 ME vhodný:

Mravenec obecný

Šváb americký

Blechy

Pisivky

Rybenka obecná

Šváb obecný

Čmelík kuří

Šváb hnědopásý

Mravenec domácí